PIGFREE-VINTERDEKK.NO

PIG FREE

Dropp piggene du også!
 • Piggdekk? I løpet av en vinter sliter du vekk 50 kg
  asfalt!

 • Klimaet på Nord-Jæren
  gjør piggdekk
  unødvendig.

 • Neste år (fra høsten 2017)
  er det planer om piggdekkgebyr
  i Stavanger.

 • Nesten 80 % kjører
  piggfritt. Klarer vi 90 %?

 • «Far sa at pigg e best!»

  Far tar feil. Moderne,
  piggfrie vinterdekk
  er like bra som piggdekk!

 • Hvor mange dager var det
  nullføre vinteren 2014/2015?

  Svar: Kun 7 dager!

SPILL

FAQ

Når er det best med piggfrie dekk?

Med gode, piggfrie dekk beregnet på nordiske forhold, kjører du trygt og godt på flere typer føre. På bare veier er piggfrie dekk klart det beste valget om vinteren. Piggfrie dekk er et godt valg på snøføre.

Andre fordeler med piggfrie dekk er at de kan settes på tidligere på høsten enn det piggdekk kan. Da trenger du ikke å bekymre deg om raskt skiftende veiforhold om høsten. Det samme gjelder om våren, når temperaturen også kan skifte fort. Men, merk at det frarådes å kjøre for lenge ut over våren med vinterdekk! Sommerdekk er det sikreste når temperaturene kryper oppover.

Hvorfor sier man at piggfrie dekk har bedre kjørekomfort?

Piggfrie dekk skaper langt mindre støy enn piggdekk, gir en mykere kjøreopplevelse enn piggdekk, og fører i noen tilfeller også til mindre forbruk av drivstoff.

Hvorfor regnes piggfrie vinterdekk som mer miljøvennlige enn piggdekk?

Svevestøv er luftforurensing som fører til helseplager for mange. Biltrafikk er den største kilden til svevestøv, og problemet er størst i byer og tettsteder. Piggfrie vinterdekk skaper mye mindre luftforurensning enn piggdekk. Dette er fordi piggdekk river opp og sliter ned asfalten i mye større grad. En bil med piggdekk som kjører ti mil, sliter løs mellom et halvt til to kilo asfalt. Dette er opptil 100 ganger mer enn biler med piggfrie dekk (Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Er piggfrie vinterdekk bedre nå enn de var før?

Ja. De siste årene har mange piggfrie dekk fått bedre is- og veigrep, samt lavere rullemotstand som reduserer CO2-utslipp og forbruk av drivstoff. Men husk, det er stor forskjell på dekk – ikke alle piggfrie vinterdekk er beregnet for nordiske forhold. Spør din lokale dekkekspert, så er du sikker på at du får en god anbefaling som passer ditt behov.

Hva gjør jeg de dagene det er føre som er uegnet for piggfrie vinterdekk?

Noen dager er det tryggest å la bilen stå, uavhengig om du har vinterdekk med eller uten pigger. Vanligvis er det et fåtall dager i året dette er snakk om, og disse dagene anbefaler vi alternative framkomstmidler som buss, tog eller taxi. Det finnes også hjelpemidler som bidrar til sikret fremkomst når du for eksempel sitter fast eller skal opp en bakke; hurtigkjettinger, autosokk eller kjetting på boks. Det viktigste rådet er: Kjør etter forholdene, uansett dekkvalg og tilgjengelig utstyr!

Hvor ofte bør jeg kjøpe nye dekk?

Det finnes ikke et enkelt fasitsvar på når dekk er for gamle, fordi levetiden til et dekk avhenger av flere faktorer. I Norge er minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk 1,6 millimeter, mens tallet for vinterdekk er 3 millimeter. Flere eksperter anbefaler imidlertid at du bytter ut dekkene tidligere for å sikre tilstrekkelige egenskaper på variert føre. Husk også at dekk går ut på dato; er dekkene lagret vanlig hjemme bør de skiftes ut når de er 5-6 år gamle. Er du usikker? Sjekk dekkene dine hos en profesjonell dekkforhandler!

Hvem bør kunne kjøre med piggdekk?

Ambulanser og utrykningskjøretøy som behøver å kjøre fort på glatt føre og spesialkjøretøy med særlige behov.

Er det ikke like greit å velge helårsdekk?

Nei. Helårsdekk har dårligere egenskaper enn sommerdekk om sommeren og vinterdekk om vinteren, og ekspertene fraråder derfor bruk av denne type dekk.

Kan jeg kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren også?

Selv om det ikke er forbudt, fraråder vi kjøring med piggfrie vinterdekk i sommerhalvåret på det sterkeste. Dette fordi vinterdekk er laget av myk gummi som gir langt dårligere kjøreegenskaper og større slitasje på dekkene i den varme årstiden, noe som også kan føre til farlige situasjoner og ulykker. Dekkene er det viktigste sikkerhetsutstyret på en bil, det er jo tross alt de som holder bilen på veien.

Når kan man kjøre med vinterdekk?

Piggfrie vinterdekk forholder seg ikke til datoer på samme måte som piggdekk, og har dermed en mer fleksibel sesong. Som fører av bilen må du vurdere om veigrepet er tilstrekkelig, og skifte til vinterdekk når forholdene tilsier det.

Blir det ikke flere ulykker hvis flere kjører piggfritt?

En undersøkelse gjort av Transportøkonomisk Institutt, viste at antall personskadeulykker om vinteren i de store norske byene falt i årene 1990–2004 – samtidig som det også var en kraftig økning i piggfriandelen. Piggdekk gir ikke i seg selv økt trafikksikkerhet. Falsk trygghetsfølelse gjør at mange kjører fortere når de bruker piggdekk. I de store byene er asfalten ofte bare på grunn av vær og salting, og da er piggfrie dekk best.

Hvorfor ønsker vi at flere skal velge piggfritt?

Flere piggfrie dekk på veiene betyr bedre utemiljø, trivsel og helse for alle. Det liker vi! Samtidig gir det økt komfort for brukerne av bilen.

Hvem innfører piggdekkgebyr?

Flere norske byer har innført piggdekkgebyr som virkemiddel for å få ned andelen piggdekk. Stavanger kommune har fått samtykke hos Vegdirektoratet til å innføre en forskrift om piggdekkgebyr i Stavanger. Piggdekkgebyr innføres 1. november 2017.

Kommunene Randaberg, Sandnes og Sola har ikke gjort vedtak om å søke samtykke for å kunne innføre forskrift om piggdekkavgift.

Flere piggfrie dekk på veiene!

PIG FREE er en kampanje som skal få enda flere til å velge piggfritt på Nord-Jæren. Målet er at 90 prosent av alle biler kjører med piggfrie vinterdekk.

Bak kampanjen står kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola, Norges Automobilforbund (NAF), Rogaland bilbransjeforbund, Statens vegvesen, og Dekkimportørenes forening gjennom Vianor og Dekk1. Målet om 90 prosent piggfritt er i tråd med hele Norges ambisjon – og absolutt oppnåelig for regionen.


Færre pigger = bedre helse og trivsel

Med unntak av noen få dager er det trygt å ferdes med piggfrie dekk på rogalandsveiene.
Og heldigvis; 76 % av alle bilførere i regionen kjører allerede piggfritt. Årsaken til at vi jobber for en ytterligere reduksjon, er at et piggfritt valg betyr mye for luftkvaliteten. Færre piggdekk betyr bedre utemiljø, trivsel og helse for alle.

Kjør trygt – uansett dekk

Kjør etter forholdene, uansett hvilke dekk og hvilket utstyr du har. Som bilfører har du ansvar for å sikre at bilen har tilstrekkelig veigrep, og det er derfor viktig at du sjekker at du har dekk med riktig kvalitet og mønsterdybde.

Piggdekkgebyr

Flere norske byer har innført piggdekkgebyr som virkemiddel for å få ned andelen piggdekk. Dette har hatt god effekt, blant annet i Oslo og Bergen. Stavanger innfører piggdekkgebyr fra 1. november 2017. Sandnes, Randaberg og Sola har foreløpig ikke planer om piggdekkgebyr.

Samarbeidspartnere

SamarbeidspartnerSamarbeidspartnerSamarbeidspartner

“Kommunene ser en negativ trend mellom trafikkøkning, luftforurensing, og målet om renere luft for bedre trivsel og helse.
 Nå ønsker vi å snu utviklingen!”

Samarbeidspartner

“NAF jobber for at trafikantene skal komme trygt, effektiv og miljøvennlig fram, og folkehelseperspektivet er viktig for oss.”

Samarbeidspartner

“Denne kampanjen har realistiske mål, og vi har tro på at hvis flere kjører piggfritt er det bra for miljøet. Det er likevel viktig for Statens vegvesen at alle uansett kjører etter forholdene."

Samarbeidspartner

“Som dekkforhandlere er vi opptatt av at kundene våre skal velge det dekket som er best for bil og fører, og som bidrar til tryggere ferdsel på veiene. Gode dekk redder liv!”

Samarbeidspartner